F-Theta 镜头

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜 Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜
Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜 Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜
Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜) Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜)
  • 激光扫描应用的理想选择
  • 整个扫描区域达到衍射极限以及波前误差小
  • 长工作距离和大扫描区域
  • 另有 电流计扩束镜激光器 可供选择

Laser Optics

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号